Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno Pravilniku  o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa: 011-01/17-01/121
Urbroj: 526-06-02-01/1-17-1 KB Dubrava objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Sukladno Pravilniku  o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa: 011-01/17-01/121
Urbroj: 526-06-02-01/1-17-1 KB Dubrava objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)

ZAJEDNIČKA NABAVA
Kontakt osobe KB Dubrava za komunikaciju vezanu za zajedničku nabavu

5 javno nabavnih kategorija za koje je KB Dubrava središnje tijelo za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma s jednim gospodarskim subjektom:

  • Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju
  • Ugradbeni materijal za plastičnu kirurgiju
  • Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu
  • Potrošni materijal za dentalnu medicinu
  • Potrošni materijal za neurologiju