Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) izjavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.