Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
v. d. Rukovoditeljice Službe Brigita Pavlović-Čalić, struč. spec. oec. tel: (01) 290 3799 fax: (01) 290 3460 email: voditelj.financije@kbd.hr

U Službi za ekonomsko-financijske poslove obavljaju se računovodstveno-financijski poslovi, ugovaraju zdravstvene usluge sa HZZO-om, pružaju zdravstvene usluge izvan ugovora sa HZZO-om, obavljaju poslovi plana i analize, izrađuju godišnji programi rada i plana razvoja KB Dubrava te se prati izvršenje i poduzimaju mjere za ostvarivanje plana, optimalizaciju i kontrolu troškova KB Dubrava. Služba prati pozitivne propise o financijskom poslovanju i osigurava njihovo provođenje, priprema uputstva o ekonomsko-financijskom poslovanju organizacijskim jedinicama KB Dubrava, sudjeluje u izradi općih akata iz području ekonomskih i financijskih poslova, dostavlja izvješća o poslovanju bolnice za potrebe ravnatelja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Služba za ekonomsko-financijske poslove koordinira provedbu i financijsko upravljanje projekatima financiranim iz EU fondova.

U službi je zaposlen 31 djelatnik, a rukovoditeljica službe obnaša i dužnost pomoćnice ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove. Unutar službe organizirani su Odjel za računovodstvo i financije, Odjel za plan i analizu i Odjel za ugovaranje, obračun i prodaju.

Zbog financijskih, demografskih i socijalnih pritisaka znatno se povećavaju troškovi zdravstvene zaštite. Službe za ekonomsko-financijske poslove u zdravstvenim ustanovama trebale bi biti uključene u prilagodbe zdravstvenih ustanova novonastalim uvjetima s ciljem optimizacije procesa pružanja usluga i istodobno zadovoljenja potreba i očekivanja stanovništva. Promijenjeni uvjeti zahtijevaju bolju koordinaciju između različitih razina zdravstvene zaštite, brži protok informacija te učinkovitije strategije kojima bi se osigurala odgovornost svih sudionika.

Sada i u budućnosti Služba za ekonomsko-financijsko poslovanje ima značajnu ulogu u provedbi Nacionalnog plana razvoja zdravstva korištenjem sredstva iz strukturnih fondova Europske unije dostupnih Republici Hrvatskoj.