Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Rukovoditeljica Službe za ekonomsko-financijske poslove i pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje:
Edita Burčul, univ. spec. oec.

Odjel za računovodstvo i financije
Rukovoditeljica odjela za računovodstvo i financije:
Brigita Pavlović-Čalić, struč. spec. oec.

Referenti za obračun plaća:
Gordana Miroslavić
Manuela Petrić
Kristina Bilić, mag. oec.

Referenti za salda konti:
Ivanka Joksović
Mia Plejić, mag. oec.
Željko Karafin, dipl. ing.
Sanja Perić
Tatjana Bakran
Ana Papić Čukelj
Branka Knežević, dipl. oec.

Referent kontrolor i likvidator:
Branka Knežević, dipl. oec.

Glavni knjigovođa:
Ivan Sabljak, dipl. oec.

Knjigovođa za financijsku/nefinancijsku imovinu:
Goran Janeš, mag. oec.
Ana Reiner, struč. spec. oec.
Tatjana Lapić
Nataly Sinković, mag. oec.

Knjigovođa materijalnog knjigovodstva:
Ana Papić Čukelj

Glavni blagajnik-kontrolor:
Goran Mihaljević

Odjel za plan i analizu
Rukovoditeljica Odjela:
Elizabeta Kozina, dipl. oec.

Referent za plan i analizu:
Lara Galić, struč. spec. oec.

Odjel za ugovaranje, obračun i prodaju
Rukovoditeljica odjela za ugovaranje, obračun i prodaju:
Nedjeljka Burić Mandić, mag. oec.

Rukovoditeljica odsjeka za obračun stacionarnog liječenja:
Lana Novko, bacc. oec.

Rukovoditeljica odsjeka za obračun specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite:
Jasminka Petrina-Gagro

Referent za unapređenje DTS-a:
Marijana Mirt

Referenti za obračun stacionarnog liječenja:
Tea Maković, bacc. oec.
Ana Židov

Referenti za obračun specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite:
Marija Omerović
Željka Pisk bacc. oec
Valentina Kosec bacc. oec.

Referenti za prijem i otpust pacijenata:
Iva Čabraja
Miro Šuster

wave