Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Rukovoditeljica Službe za ekonomsko-financijske poslove i pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje:
Edita Burčul, univ. spec. oec.

Odjel za računovodstvo
Voditeljica odjela knjigovodstva:
Brigita Pavlović-Čalić, struč. spec. oec.

Referenti za obračun plaća:
Gordana Miroslavić
Manuela Petrić
Kristina Bilić, mag. oec.

Referenti za salda konti:
Ivanka Joksović
Željko Karafin, dipl. ing.
Sanja Perić
Tatjana Bakran

Referent kontrolor i likvidator:
Branka Knežević, dipl. oec.

Glavni knjigovođa:
Ivan Sabljak, dipl. oec.

Financijski knjigovođa za financijsku imovinu:
Goran Janeš, mag.oec.
Ana Reiner, struč. spec. oec.
Mia Plejić, mag. oec.

Financijski knjigovođa za nefinancijsku imovinu:
Tatjana Lapić
Nataly Sinković, mag. oec.

Knjigovođa materijalnog knjigovodstva:
Ana Papić Čukelj

Glavni blagajnik:
Goran Mihaljević

Odjel za plan i analizu
Voditeljica Odjela:
Elizabeta Kozina, dipl. oec.

Referent za plan i analizu:

Odjel za ugovaranje, obračun i prodaju
Voditeljica Odjela:
Nedjeljka Burić Mandić, mag. oec.

Voditelj Odsjeka za bolnički obračun:
Lana Novko, bacc. oec.

Voditelj Odsjeka za poliklinički obračun:
Jasminka Petrina-Gagro

Referent za bolnički obračun – koordinator:
Marijana Mirt

Referenti za bolnički obračun:
Tea Maković, bacc. oec.
Ana Židov
Adela Mlivić

Referenti za poliklinički obračun:
Marija Omerović
Andreja Patačić

Referenti prijema i otpusta:
Iva Čabraja
Miro Šuster

wave