Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //
Rukovoditelj Službe prim. Ivan Durlen, dr. med. tel: (01) 290 2726 email: voditelj.kvaliteta@kbd.hr
Glavna sestra Službe Sanja Kunštek, mag. med. techn. tel: (01) 290 3685 email: skunstek@kbd.hr
Tajnica Službe Marija Vidak tel: (01) 290 2726 email: slk@kbd.hr

Klinička bolnica Dubrava prepoznaje kvalitetu kao jednu od temeljnih vrijednosti za definiranje ciljeva i strategija djelovanja u pružanju zdravstvene zaštite.

Ostvarivanje i unaprjeđivanje kvalitete temelji se na načelima učinkovitosti, prikladnosti te sigurnosti pacijenata, osoblja i svih zdravstvenih postupaka.

U rujnu 2011. godine, osnovana je u sklopu organizacije sustava kvalitete, Služba za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite, a prva je voditeljica bila Mira Purgarić, dr. med.

Kvalitetna zdravstvena usluga znači potpuno zadovoljavanje onih koji čine središte sustava kvalitete –pacijenata i djelatnika bolnice. Orijentiranost prema korisniku usluge, timski rad, razumijevanje sustava i procesa te prilagođavanje promjenama konstanta je rada Službe.

Više >