Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
 1. Biserka Klarić, dipl. oec., Služba za informatiku, predsjednica
 2. Ana Čudina, bacc. med. techn., Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, zamjenica predsjednice
 3. Vesna Živko, univ. mag. med. techn., Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, član
 4. Jasminka Petrina Gagro, Služba za ekonomsko-financijske poslove, član
 5. Zoran Panić, ing., Služba tehničkih poslova, član
 6. Nenad Rabljenović, Odjel prehrane, član
 7. Marko Kutleša, Služba integriranih sustava zaštite, član
 8. Gordana Miroslavić, Služba za ekonomsko-financijske poslove, član
 9. Ivana Suton, bacc. med. techn., Središnji operacijski blok, član
 10. Emil Kralj, bacc. med. techn., Odjel hitnog bolničkog prijema, član
 11. Zoran Marić, bacc. med. techn., Zavod za bolesti srca i krvnih žila, član
 12. doc. prim. dr. sc. Anđelko Korušić, dr. med., Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, član
 13. dr. sc. Kristijan Ćupurdija, dr. med., Klinika za kirurgiju, Zavod za abdominalnu kirurgiju, član

Temeljna ovlaštenja Radničkog vijeća:

 • štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika
 • pazi na poštivanje ovoga Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa
 • pazi ispunjava li poslodavac uredno i točno obveze obračunavanja i uplaćivanja doprinosa u skladu s posebnim propisom, te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju
 • ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka, isključenja s rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije