Jezik
  //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  //

Stručni kolegij glavnih medicinskih sestara/tehničara KB Dubrava:

 • Ana Primorac, diplomirana medicinska sestra, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna medicinska sestra KB Dubrava
 • Sanja Kunštek, magistra sestrinstva, glavna sestra Službe za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • Višnja Kocman, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za kirurgiju
 • Vesna Renjić, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Klinike za unutarnje bolesti
 • Tomislava Gospočić, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Klinike za anestezilogiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 • Vesna Živko, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta
 • Samka Ekić, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za psihijatriju
 • Gordana Strinavić, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
 • Vesna Marinović, magistra sestrinstva, glavna sestra Kliničkog zavoda za stomatološku protetiku
 • Kristina Šafran, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
 • Ivica Benko, diplomirani medicinski tehničar, glavni tehničar Zavoda za bolesti srca i krvnih žila
 • Ljubica Vulje, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Zavoda za neurologiju
 • Željka Fink, magistra sestrinstva, glavna sestra Zavoda za jednodnevnu kirurgiju
 • Milka Grubišić, magistra sestrinstva, glavna sestra Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju
 • Ljiljana Žarak, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Zavoda za neurokirurgiju
 • Marica Bojić, magistra sestrinstva, glavna sestra Zavoda za očne bolesti
 • Petra Lauš, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Zavoda za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata
 • Anita Klarić, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Zavoda za urologiju
 • Anita Krnjak, magistra sestrinstva, glavna sestra Objedinjenog hitnog bolničkog prijema
 • Blaženka Kozina Begić, magistra sestrinstva, glavna sestra Središnjeg operacijskog bloka
 • Danijela Kralj-Husajina, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Intenzivističkog centra (IC)
 • Ivana Križanac, prvostupnica sestrinstva, v.d. glavne sestre Respiracijskog centra (RC)
 • Katarina Karamatić, magistra sestrinstva, glavna sestra Poliklinike
 • Marina Petrović, prvostupnica sestrinstva, v.d. glavne sestre Odjela za onkologiju i radioterapiju
wave