Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Katedra za anesteziologiju s reanimatologijom

STOMATOLOŠKI FAKULTET U ZAGREBU

Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine

Naziv predmeta: Anesteziologija i reanimatologija, 7. semestar

Šifra predmeta: 176034

Nositelj predmeta: doc. dr.sc. Jasminka Peršec, dr.med.

Izvedbeni plan – akademska godina 2017./2018.

02.10.-06.10.2017. Osnove opće anestezije u stomatologiji – Lokalni anestetici

09.10.-13.10.2017. Reakcije na lokalne anestetike-prepoznavanje i liječenje – Kardiopulmonalni arest-uzroci i prepoznavanje

16.10.-20.10.2017. Osnovno i napredno održavanje života; redoslijed postupaka – Defibrilacija

23.10.-27.10.2017. Definitivna medikamentna terapija u reanimaciji – Hitna stanja u stomatološkoj ordinaciji

30.10.-03.11.2017. Sedacija u stomatološkoj praksi – Antimikrobna profilaksa i terapija u stomatologiji

06.11.-10.11.2017. Koagulacijski poremećaji u stomatologiji – Interakcije lijekova značajne za stomatologiju

13.11.-17.11.2017. Akutna i kronična bol

20.11.-24.11.2017. Vježbe (kabinet vještina)-dišni put, ventilacija, venski put – 2h

27.11.-01.12.2017. Vježbe (kabinet vještina)-intubacija, supraglotička pomagala – 2h

04.12.-08.12.2017. Vježbe (kabinet vještina)-defibrilacija (AED), redoslijed postupaka reanimacije, simulacija hitnih stanja u stomatološkoj ambulanti – 2h

11.12.-15.12.2017. Vježbe u JIL-u i operacijskoj dvorani – 1h

08.01.-12.01.2018. Vježbe u JIL-u i operacijskoj dvorani – 1h

15.01.-19.01.2018. Vježbe u JIL-u i operacijskoj dvorani – 1h

22.01.-26.01.2018. Vježbe u JIL-u i operacijskoj dvorani – 1h

Mjesto održavanja:

Klinička bolnica Dubrava, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Predavanja-seminarska predavaonica br. 5, 2. kat

Vježbe-kabinet vještina, predavaonica br. 14, 2. kat

Napomena: STUDENTI MORAJU DONIJETI KUTE NA VJEŽBE U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA I OPERACIJSKOJ DVORANI!