Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj mr. sc. Damir Bagović, dr. med. tel: (01) 290 3442 email: voditelj.gin@kbd.hr
Medicinska sestra Sanja Petters tel: (01) 290 3442

Djelatnost za ginekologiju djeluje u Poliklinici KB Dubrava u okviru Zavoda za abdominalnu kirurgiju. Rad u ambulanti u prvom redu orijentiran je prema konzilijarnoj službi za bolesnice hospitalizirane na odjelima KB Dubrava te bolesnice u obradi u hitnim ambulantama. Posebno mjesto u radu ambulante je i obavljanje sistematskih pregleda. Rad u ambulanti obuhvaća osnovne ginekološke preglede – uzimanje cistoloških uzoraka te ultrazvučne preglede kao i proširene preglede: obrade inkontinencije, kolposkopije i manje operativne zahvate – biopsije i ekshohleacije grla maternice, ablacije polipa, punkcije, marsupijalizacije te slične operativne zahvate.

Više >