Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) smješten je u dijelu bolnice koji omogućuje adekvatan pristup i prijevoz velikog broja pacijenata. Sastoji od ambulanti za pregled i zbrinjavanje hitnih pacijenata iz grana interne medicine, opće kirurgije, maksilofacijalne kirurgije (MFK), neurokirurgije, urologije i neurologije. Sastavni dio OHBP-a su i dvije dvorane za reanimaciju, izolacijska jedinica te prostori za kontinuirano neinvazivno monitoriranje i praćenje pacijenata.

Hitna služba KB Dubrava medicinski zbrinjava stanovništvo istočnoga dijela grada Zagreba (Donja i Gornja Dubrava, Sesvete), Zagrebačke županije (Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec s pripadajućim općinama). Kroz hitnu službu godišnje se zbrine preko 63 000 pacijenata, od kojih se hospitalizira oko 13 000.

Tijekom 24 sata u prostorima OHBP-a pregleda se veliki broj pacijenata koji se na prethodnoj trijaži kategoriziraju prema stupnjevima hitnosti pregleda. Pacijenti 1. i 2. trijažne kategorije zahtijevaju neodgodivi početak obrade i zbrinjavanja, dok ostali pacijenti mogu čekati na pregled ovisno o trijažnoj kategoriji (do 120 min.). Većina je pacijenata druge i treće trijažne kategorije za što je prema ATS-u (Australsko-azijska ljestvica trijaže) predviđen pregled unutar 10 do 30 minuta. Važnost trijaže je posebno naglašena tijekom pandemije SARS-CoV-2 virusom kada se povećanim naporima djelatnika onemogućio prodor virusa u Kliniku za unutarnje bolesti.

Jedna od glavnih uloga OHBP-a očituje se u prepoznavanju pacijenata kojima je potrebna neodgodiva bolnička obrada i liječenje. Svakodnevno se zbrinjavaju pacijenti s akutnim stanjima koja zahtijevaju brzu reakciju djelatnika uz hitnu dijagnostičku obradu i terapijsko zbrinjavanje prema važećim smjernicama. Posebna se pozornost pridaje zbrinjavanju akutno bolesnih i vitalno ugroženih pacijenata. Za provođenje postupaka naprednog održavanja života i stabiliziranje hemodinamski nestabilnih pacijenata koriste se najnoviji monitori za hemodinamsko praćenje, ultrazvučni aparat, prijenosni respiratori, privremeni elektrostimulator srca, defibrilatori, NIV aparat. Brza dijagnostička obrada omogućena je i analizatorom krvi uz krevet kritičnog pacijenta („point of care testing“), dok blizina RTG aparata i CT uređaja smanjuju vremenski prostor u kojemu se vrši dijagnostika. Visoko educirano osoblje svakodnevno provodi postupke intubacije u brzom slijedu, FAST ultrazvuka, pleuralnih i lumbalnih punkcija i postavljanja centralnog venskog puta.

Nakon provedenih dijagnostičkih (laboratorijskih, radioloških, endoskopskih i dr.) pretraga i terapijskih postupaka, donosi se odluka o otpustu ili prijamu pacijenta na hospitalno liječenje i daljnju obradu. Pri tome se vodimo suvremenim smjernicama stručnih medicinskih društava. Bolesnici koji se otpuštaju kući dobivaju detaljne upute za daljnje postupanje, tj. liječenje i eventualnu ambulantnu obradu prema dogovoru s obiteljskim liječnikom.