Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Klinička bolnica Dubrava otvorena je 1988. godine kao vojna bolnica za skrb ograničenog broja djelatnih vojnih osoba te je u tom smislu Hitna služba projektirana i izgrađena. Od osnutka Kliničke bolnice Dubrava do 1995. godine u prostoru današnjeg Objedinjenog hitnog bolničkog prijama djelovao je Centar urgentne medicine kao zasebna ustrojbena cjelina. Prelaskom bolnice u sustav javnog zdravstva Republike Hrvatske 1991. godine, broj pacijenata koji se svakodnevno pregledavaju u Hitnoj službi povećao se za nekoliko desetaka puta. Od 1995. godine pa do formiranja Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP), hitna služba je funkcionirala kroz tri zasebna Odjela hitne službe (interne, kirurgije i neurologije) koji su bili sastavni dijelovi Klinike za unutarnje bolesti, Klinike za kirurgiju i Zavoda za neurologiju.

Posebno poglavlje u povijesti KB Dubrava zauzima razdoblje pandemije COVID-19 bolesti. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u KB Dubrava od ožujka 2020. godine radi Primarni respiracijsko-intenzivistički centar (PRIC) za liječenje teže oboljelih COVID-19 bolesnika. Odabir Kliničke bolnice Dubrava za središnju nacionalnu COVID-19 bolnicu značio je i prestanak normalnog rada hitne službe sve do kolovoza 2021. godine. Od listopada 2020. godine do kolovoza 2021. godine u našoj su se hitnoj službi zbrinjavali isključivo SARS CoV-2 pozitivni pacijenti. Svi djelatnici hitne službe spremno su odgovorili na izazov borbe s pandemijom bolesti COVID-19, što je od svih nas zahtijevalo značajnu prilagodbu kliničkog i stručnog rada u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

OHPB počinje s radom 3. listopada 2022. godine i objedinjuje hitnu internističku, kiruršku, MFK, neurokiruršku, urološku i neurološku djelatnost. Prvim je pročelnikom novoosnovanog OHBP-a imenovan prim. Vlatko Grabovac, dr. med. Trenutačno je u OHBP-u KB Dubrava zaposleno 8 specijalista hitne medicine čime su se stvorili preduvjeti za pružanje sveobuhvatne hitne medicinske pomoći na jednom mjestu na najbrži i za pacijenta najadekvatniji način. Međutim, prostorni, građevinski i tehnički uvjeti OHPB-a ostali su nepromijenjeni što, unatoč adaptacijama postojećih prostora, nameće potrebu razmatranja novih rješenja za optimalno funkcioniranje hitne službe.