Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
izv. prof. prim. dr. sc. Jelena Popić, dr. med. specijalist radiolog; uže specijalnosti ultrazvuka email: jpopic@kbd.hr

Rođena je 1972. godine u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1996. godine. Specijalizaciju iz radiologije završila je 2005. godine u Kliničkom Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Merkur. Subspecijalizaciju iz ultrazvuka završila je  2012. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita radila je kao radiolog u Kliničkom zavodu za torakalnu radiologiju Klinike za plućne bolesti Jordanovac do 2007. godine, gdje je i magistrirala. Od 2007. do 2023.  god. radila je kao voditeljica Klasične i slikovne dijagnostike u Kliničkom Zavodu za  dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Merkur u Zagrebu. Od ožujka 2023. god. zaposlena je u Kliničkoj bolnici Dubrava na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju kao v. d. voditeljice  torakalne, gastrointestinalne i hepatobilijarne jedinice.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Uspješnost niskodoznih protokola kompjutorizirane tomografije u praćenju limfoproliferativnih bolesti obranila je 2011. godine. Nakon desetgodišnjeg specijalističkog iskustva priznat joj je naziv primarijus 2015. godine.

U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo – polje Kliničke medicinske znanosti izabrana je 2018. godine. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 7. rujna 2020. godine.

Izv. prof. dr. sc. Jelena Popić istaknuti je stručnjak u radiološkoj dijagnostici, osobito CT i MR dijagnostici torakalnih, abdominalnih i zdjeličnih organa. Posebno je usavršila dijagnostički pristup pacijentima s transplantiranim organima i dijagnostiku poslijetransplantacijskih komplikacija. Izrazito važno područje njezina stručnog rada je kritička primjena ionizirajućeg zračenja u svakodnevnoj praksi te izrada smjernica. Svojim je znanstvenim rezultatima u istraživanjima doza zračenja na pacijente značajno pridonijela izradi smjernica i općenito postavljanju kriterija za optimalnu primjenu dijagnostičke radijacije. Njezin je rad prepoznat i u pozivima za sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim tijelima koja utvrđuju smjernice za pojedina područja radiologije. Čest je gost i aktivni sudionik znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova  i sudjelovala je u  ukupno 8 projekata, od kojih je 6 dovršenih projekata, a trenutno je suradnica na 2 aktivna projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) na jednom od kojih je nacionalna koordinatorica.  Surađuje s brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama. Znanstveni način pristupanja problemima u dijagnostici i izboru terapijskih intervencija prenosi i na mlađe kolege te nastavu održava na dvama fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u dodiplomskoj nastavi u kolegiju Klinička radiologija i u poslijediplomskom studiju Klinička radiologija gdje je voditeljica predmeta Gastrointestinalna radiologija i suvoditeljica u predmetima Radiobiologija i zaštita od zračenja i Radiologija respiratornog sustava i medijastinuma.  Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu voditeljica je i predavač na poslijediplomskom studiju Medicinska fizika u kolegiju Radiološka anatomija.