Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Na Zavodu se provodi sveukupna radiološka dijagnostika i minimalno invazivno liječenje pod nadzorom slikovnih metoda sukladno opremljenosti Zavoda radiološkom opremom i raspoloživim kadrovima. U tijeku je veliko opremanje Zavoda digitalnom radiološkom opremom iz europskih fondova te se od jeseni 2023. godine očekuje proširenje dijapazona pretraga. Na Kliničkom se zavodu održava dodiplomska i poslijediplomska nastava iz kolegija Radiologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na Kliničkom zavodu djeluje pet odjela – jedinica podijeljenih s obzirom na pojedine djelatnosti i subspecijalizacije u radiologiji.