Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju provodi se sveukupna radiološka dijagnostika i minimalno invazivno liječenje pod nadzorom slikovnih metoda sukladno opremljenosti našega Kliničkog zavoda. Kroz europske fondove 2023. godine dodatno smo opremili Klinički zavod novom radiološkom opremom.

Klinički zavod je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za studente sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija medicine, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija medicine na engleskom jeziku i Zdravstvenog veleučilišta za studente prijediplomskog studija radiološke tehnologije.

Na Kliničkom zavodu djeluje pet odjela – jedinica podijeljenih s obzirom na pojedine djelatnosti i subspecijalizacije u radiologiji:

Naručivanje pacijenta na dijagnostičke preglede moguće je preko web stranica bolnice ili dolaskom na prijemni šalter D6 na našem Kliničkom zavodu. Za više informacija o naručivanju i nalazima kontaktirajte našu administraciju na broj (01) 290 2859.