Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

 

 

i-Violin je projekt koji će trajati dvije godine (rujan, 2022. – kolovoz, 2024).

Projekt sufinancira Europska unija u okviru programa EU4Health programme 2021-2027, EU4H-2021-PJ-03 Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer. U provedbi projekta sudjeluje deset institucija iz devet europskih država, a među njima je i Klinička bolnica Dubrava Zagreb sa svojim stručnjacima zaposlenima u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

Projekt je osmišljen sa ciljem optimizacije i harmonizacije načina oslikavanja onkoloških pacijenata čime će se poboljšati kvaliteta liječenja onkoloških pacijenata na razini Europe. Na postojanje razlika u načinima oslikavanja onkoloških pacijenata ukazuju rezultati projekata i istraživanja koji su prethodno provedeni u okviru EuroSafe Imaging inicijative (inicijativa Europskog društva radiologa) na kojima će se temeljiti aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta i-Violin.

Ciljevi projekta su sljedeći:

  1. uvesti standardizirane načine optimizacije oslikavanja onkoloških pacijenata CT uređajem u kliničku praksu putem prilagodbe i daljnjeg razvoja alata za procjenu kvalitete radiološke snimke  (prva verzija ovoga alata izrađena je u okviru MEDIRAD projekta), kao i validacije komercijalno dostupnih programskih rješenja koji se koriste za procjenu doze pacijenata
  2. implementirati navedene alate i predložene optimizirane postupke oslikavanja u kliničku praksu u (sveučilišnim) bolnicama koje u projektu sudjeluju kao dio konzorcija
  3. implementirati navedene alate i predložene optimizirane postupke oslikavanja u kliničku praksu u ostalim zainteresiranim europskim bolnicama čime će se dodatno pridonijeti ujednačenom i standardiziranom načinu oslikavanja onkoloških pacijenata
  4. osigurati potreban program obrazovanja i osposobljavanja radiologa, radioloških tehnologa i medicinskih fizičara vezano uz uporabu izrađenih navedenih alata
  5. s rezultatima projekta upoznati kreatore politike, stručna društva iz područja medicine i ostale relevantne sudionike u cilju podrške prihvaćanju i implementaciji tih rezultata.

Više informacija o projektu i-Violin te o ostvarenim rezultatima projekta dostupno je ovdje.

 

 

The i-Violin project is co-funded under the EU4Health Programme
2021-2027 under grant agreement no. 101056832.