Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

v. d. Predstojnice Kliničkog zavoda:
dr. sc. Lovorka Đerek, mag. spec. med. biokemije

Glavna inženjerka:
Biserka Orehovec, mag. med. lab. diag.

Odjel za biokemiju I analitičku toksikologiju

v. d. Voditelja:
mr. sc. Nevenka Stančin, mag., spec. med. biokemije i laboratorijske medicine

Specijalisti med. biokemije i laboratorijske medicine:
doc. dr. sc. Marko Žarak, mag., spec. med. biokemije i laboratorijske medicine
dr. sc. Sanja Marević, mag., spec. med. biokemije
Jelena Stolić, mag., spec. med. biokemije i laboratorijske medicine
Marijana Jovanović, mag., spec. med. biokemije i laboratorijske medicine

Specijalizanti med. biokemije i laboratorijske medicine:
Indira Imširović, mag. med. biokemije i laboratorijske medicine
Marta Kmet, mag. med. biokemije i laboratorijske medicine

Stručni prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike:
Ivana Karas Tocauer, Ariana Kranjčina, Marta Husnjak, Magdalena Galinec

Zdravstveno-laboratorijski tehničari:
Snježana Furda, Ružica Jakovljević, Sandra Jarni, Sanja Jelić, Višnja Kopsa, Dragana Zec Boronjek

Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

v. d. Voditeljice:
mr. sc. Marcela Živković, spec. med. biokemije i laboratorijske medicine, predavač pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

Specijalisti med. biokemije i laboratorijske medicine:
Brankica Šimac, mag., spec. med. biokemije i laboratorijske medicine

Specijalizanti med. biokemije i laboratorijske medicine:
Marina Tomičević, mag. med. biokemije
Ksenija Kukuruzović Živković, mag. med. biokemije
Ivona Brkić, mag. med. biokemije

Stručni prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike:
Kristina Krišto, Biljana Gavrić, Natalija Babić, Nikolina Miklec, Biserka Orehovec, Ljubica Pehar Gajdek

Zdravstveno-laboratorijski tehničari:
Milena Adrinek, Antonela Đurin, Nevenka Hasnek, Marina Klanjec, Sanja Radojčić, Danijela Šarić

Jedinica za imunološke pretrage
dr. sc. Lovorka Đerek, mag., spec. med. biokemije

Specijalisti med. biokemije i laboratorijske medicine:
mr. sc. Nevenka Stančin, mag., spec. med. biokemije i lab. medicine
doc. dr. sc. Marko Žarak, mag., spec. med. biokemije
Brankica Šimac, mag., spec. med. biokemije i lab. medicine

Stručni prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike:
Kristina Krišto, mag. med. lab. diag.

Zdravstveno-laboratorijski tehničari:
Snježana Furda, Višnja Kopsa

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku

Voditelj:
prof. dr. sc. Rajko Kušec, spec. internist-hematolog, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenom veleučilištu Zagreb

Magistri molekularne biologije:
dr. sc. Ana Livun, mag. mol. biologije
Ivona Arić, mag. mol. biologije

Stručni prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike:
Katarina Marija Tupek, mag. med. lab. diag.
Ivanka Sviben, bacc. med. lab. diag.

Jedinica za prijem i obradu uzoraka
Jelena Stolić, mag. spec. med. biochem. i lab. medcine

Stručni prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike:
Biljana Gavrić, Ivana Karas Tocauer, Ivana Kovač, Ariana Kranjčina, Kristina Krišto, Nikolina Miklec, Biserka Orehovec, Ljubica Pehar Gajdek, Marta Husnjak, Natalija Babić,

Zdravstveno-laboratorijski tehničari:
Milena Adrinek, Antonela Đurin, Snježana Furda, Nevenka Hasnek, Ružica Jakovljević, Sandra Jarni, Sanja Jelić, Marina Klanjec, Višnja Kopsa, Mirjana Nikolić, Sanja Radojčić, Danijela Šarić, Dragana Zec Boronjek

Administratori:
Nevenka Lončar, Marica Mrvelj

Pomoćno osoblje:
Nevenka Jović, Lidija Kralj, Elena Budak

wave