Jezik
  //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  //


Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku akreditiran je prema međunarodnoj normi HRN EN ISO 15189 za akreditaciju medicinskih laboratorija za ispitivanja u području kliničke kemije, analitičke toksikologije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike od 5.12.2014. (vidi prilog potvrdi o akreditaciji).

Popis pretraga iz fleksibilnog područja akreditacije dostupan je na poveznici.

U Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku obavljaju se pretrage za potrebe bolničkih i polikliničkih pacijenata. Analize izvodi stručno osoblje uz pomoć suvremene analitičke tehnologije. Laboratorijska djelatnost Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku podijeljena je na 3 odjela i 2 jedinice:

 1. ODJEL ZA BIOKEMIJU I ANALITIČKU TOKSIKOLOGIJU
 2. ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU
 3. JEDINICA ZA IMUNOLOŠKE PRETRAGE
 4. ODJEL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU I GENETIKU
 5. JEDINICA ZA PRIJEM I OBRADU UZORAKA

Odjel za biokemiju i analitičku toksikologiju obavlja analize iz područja medicinske biokemije i analitičke toksikologije u redovnoj i hitnoj službi.

Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju obavlja analize iz područja hematologije i koagulacije u redovnoj i hitnoj službi.

Jedinica za imunološke pretrage obavlja imunološke pretrage samo u redovnoj službi.

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku obavlja pretrage iz područja molekularne dijagnostike samo u redovnoj službi.

Jedinica za prijem i obradu uzoraka obavlja postupke za prijem i obradu uzoraka.

Dežurna služba obavlja sve pretrage iz područja hitne laboratorijske dijagnostike. Prostorno je i funkcionalno integrirana unutar organizacijskih okvira redovne službe.

Radno vrijeme Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku:

OdjeliDani u tjednuRadno vrijeme
Dežurna službapon - pet
subota, nedjelja i blagdani
15:30 – 07:30 sati
0-24
Odjel za biokemiju i analitičku toksikologijupon. - pet.07:30 - 15:30 sati
Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulacijupon. - pet.07:30 - 15:30 sati
Jedinica za imunološke pretragepon. - pet.07:30 - 15:30 sati
Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetikupon. - pet.07:30 - 15:30 sati
Jedinica za prijem i obradu uzorakapon. - pet.0-24

Prijem pacijenata: ponedjeljak – petak: 7:00 – 9:30 sati
Izdavanje nalaza: ponedjeljak – petak: 10:00 – 12:00 sati
Telefonske informacije za pacijente: ponedjeljak – petak: 12:00 – 13:00 sati (br. tel. 290 3360)
Naručivanje polikliničkih pacijenata: ponedjeljak – petak: 12:00 – 14:00 sati

Telefoni :
v. d. Predstojnice Kliničkog zavoda: 290 2748

Jedinica za prijem i obradu uzoraka: 290 3361

Šalter Administracije: 290 3360

Odjel za biokemiju i analitičku toksikologiju: 290 3356

Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju:

 • Lab. hematologija: 290 3375
 • Koagulacija: 290 3374

Jedinica za imunološke pretrage: 290 3374

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku: 290 3151

 

Povijest i razvojni put

Više informacija >