Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Specijalisti stomatološke protetike:
prof. dr. sc. Denis Vojvodić, dr. med. dent., spec. stom. protetike
izv. prof. dr. sc. Josip Kranjčić, dr. med. dent., spec. stom. protetike
dr. sc. Vatroslav Bubalo, dr. med. dent., spec. stom. protetike
dr. sc. Maja Božić, dr. med. dent., spec. stom. protetike
mr. sc. Iva Vaniš, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Josip Vukšić, univ. mag.,  dr. med. dent., spec. stom. protetike
Marina Jokić, univ. mag.,  dr. med. dent., spec. stom. protetike

Specijalisti parodontologije:
Marko Žabarović, dr. med. dent., spec. parodontologije

Magistri sestrinstva:
Vesna Marinović, glavna sestra Kliničkog zavoda
Ivana Juroš

Prvostupnici sestrinstva:
Ana Trepšić

Medicinske sestre i tehničari:
Zvjezdana Anaković, Kristina Filipović, Anđela Grosl, Nataša Šitum

Viši dentalni tehničari:
Jasna Ravlić, voditeljica dentalnog laboratorija
Goranka Čakanović

Zubni tehničari:
Tatjana Dujmović, Marijana Franičević, Ljiljana Gašparac, Ana Krizmanić, Velimir Lojen, Anamarija Lovretić, Ivan Orehovec, Iva Pšenička, Margita Radošević, Lucija Vrban

Administracija:
Sabina Tišljarić

Spremačice:
Kristina Bistrički

wave