Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Klinički Zavod za stomatološku protetiku KB Dubrava nalazi se u jugoistočnim prostorima polikliničkog dijela bolnice označenih oznakama P9 i P7. U svom sastavu ima 7 ordinacija opremljenih sa  stomatološkim radnim jedinicama, čekaonicu, administrativne prostorije, seminarsku sobu, spremište,  te sobe za doktore i glavnu sestru. Značajnu vrijednost Zavoda čini velik, dobro opremljen dentalni laboratorij na poliklinici P7. Klinički zavod se od svojih početaka pa do danas paralelno razvijao na više polja, kliničkom i stručnom, nastavnom i znanstvenom.

Klinička i stručna djelatnost bazira se na dijagnostičko-terapijskim postupcima iz djelatnosti stomatološke protetike koje obavlja 8 specijalista stomatološke protetike u timskom radu sa suradnim osobljem (medicinskim sestrama i dentalnim tehničarima). U novije vrijeme djelatnost je proširena na parodontologiju (1 specijalist), što je podiglo vrijednost Zavoda i omogućilo kvalitetnu i brzu pripremu za protetsku  sanaciju  naših pacijenata. Dobro održavane i opremljene ordinacije te veliki, tehnološki dobro osmišljen i opremljen dentalni laboratorij, čine dobru osnovu za obavljanje specijalističke djelatnosti. Liječnici specijalisti koji rade na Zavodu su dobra i uspješna kombinacija iskustva s jedne strane i mladosti i ambicija s druge, što uz trajnu edukaciju i usavršavanje liječnika ali i svih članova timskog rada (medicinske sestre i dentalni tehničari), osigurava Kliničkom zavodu dugogodišnju  razinu  kvalitete. Od dijagnostičko-terapijskih postupaka na Zavodu se obavljaju svi standardni poznati i priznati postupci iz domena stomatološke protetike, a uvođenjem novih suvremenih materijala i tehnologija konstantno se podiže i kvaliteta naših usluga. Ono što Klinički zavod  izdvaja od drugih sličnih ustanova je dugogodišnje iskustvo i uspješno obavljanje složenih oralnih rehabilitacija kod onkoloških (kirurških) pacijenata i pacijenata s orofacijalnim deformitetima, što je plod suradnje s Klinikom za kirurgiju lica, čeljusti i usta naše bolnice. Vrlo rani početak rada i edukacije na polju dentalne implantologije i temporomandibularnih poremećaja proširio je mogućnosti liječenja i protetske sanacije naših pacijenata. Obzirom na vrlo dinamične napretke i promjene na polju stomatološke protetike bilo je potrebno uvesti  nove tehnologije, materijale i protokole. Dodatnom i kontinuiranom  edukacijom  nosioca struke (liječnika) i suradnika (dentalnih tehničara, medicinskih sestara), ostvareni su uvjeti za postupnu primjenu novih tehnologija u skladu sa suvremenim dostignućima struke.

Osim kliničke i stručne djelatnosti Klinički zavod za stomatološku protetiku je i jaka znanstveno-nastavna baza Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavna djelatnost na Zavodu se odvija kroz  izvođenje svih oblika integrirane dodiplomske i poslijediplomske nastave (poslijediplomskog doktorskog studija, poslijediplomskog specijalističkog studija i visokostručnog cjeloživotnog usavršavanja) koju izvode nastavnici ovog Zavoda. Znanstvena djelatnost, koja je na Zavodu trajno na visokoj razini, razvijala se kontinuirano kroz  znanstvene projekte, znanstvena istraživanja i znanstvene radove. Vrlo visoki postotak znanstvenih zvanja među liječnicima specijalistima, te upisani doktorski studiji koji su u tijeku, garantiraju kontinuitet i povećanje cjelokupne znanstvene djelatnosti Zavoda.

wave