Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

U Kliničkom zavodu za stomatološku protetiku izrađuju se sva stomatološka pomagala (krunice i proteze – potpune, djelomične) odobrena od Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), a prema zadanim normativima. U sklopu Zavoda nalazi se i ambulanta za parodontologiju koja pacijentima omogućuje parodontološko liječenje (čišćenje zubnoga kamenca, liječenje upala zubnog mesa itd.) bilo kao osnovnu terapiju ili kao terapiju potrebitu prije izrade protetskih pomagala. Osim ovih “standardiziranih” postupaka propisanih od strane HZZO-a, izvode se i svi ostali suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci protetske terapije prema cjeniku KB Dubrava.

Klinički zavod nalazi se u prizemlju KB Dubrava na kraju polikliničkog dijela bolnice pod oznakom P9. U svom sastavu ima 8 dobro opremljenih stomatoloških ordinacija te suvremeno opremljen zubotehnički laboratorij (oznaka P7).

Prvi pregledi pacijenata:
ponedjeljak – petak 08:00 – 15:00 sati

Specijalisti Zavoda dobra su i uspješna kombinacija iskustva s jedne strane te mladosti i ambicija s druge što uz trajnu edukaciju i usavršavanje svih članova protetskog tima (specijalist, medicinska sestra i zubni tehničari) osigurava Kliničkom zavodu nastavak dugogodišnje razine kvalitete. Na Zavodu se obavljaju svi poznati i priznati dijagnostičko-terapijski postupci iz područja stomatološke protetike i parodontologije. Ono što ovaj Klinički zavod izdvaja od drugih sličnih ustanova je dugogodišnje iskustvo i uspješno obavljanje složenih protetskih oralnih rehabilitacija onkoloških (kirurških) pacijenata i pacijenata s orofacijalnim deformitetima, a što je plod dugogodišnje suradnje s Klinikom za kirurgiju lica, čeljusti i usta naše bolnice. Također, rani početak edukacije i rada na polju dentalne implantologije i temporomandibularnih poremećaja proširio je mogućnosti liječenja i protetske sanacije kod naših pacijenata. S obzirom na vrlo dinamične promjene i napretke na polju stomatološke protetike bilo je potrebno uvesti u praksu nove tehnologije, materijale i protokole. Naravno, za to je potrebna kontinuirana edukacija nositelja struke (specijalista) i njihovih suradnika (zubnih tehničara, medicinskih sestara) kako bi se ostvarili uvjeti za uvođenje novih, suvremenih materijala i tehnologija sukladno suvremenim dostignućima struke s ciljem konstantnog podizanja kvalitete naših usluga.

wave