Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Klinika za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Predstojnica:
izv. prof. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.

Tajnica:
Sandra Milanović

Glavna sestra:

Tomislava Gospočić, bacc. med. techn.

Odjel intenzivne medicine

Voditeljica:
prim. dr. sc. Davorka Židak, dr.med.

Glavna sestra:
Renata Martinko, bacc. med. techn.

Liječnici:
doc. prim. dr. sc. Anđelko Korušić, dr. med., prof. v. š.
Amarela Jeleč, dr. med.
izv. prof. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.
prim. dr. sc. Davorka Židak, dr. med.
prim. Dinko Milavec, dr. med.
Vlasta Merc, dr. med.
Duško Jovičić, dr. med.
David Dedić, dr. med.


Odjel anestezije

Voditelj:
doc. prim. dr. sc. Anđelko Korušić, dr. med., prof. v. š.

Glavna sestra:
Sara Matijević, mag. med. techn.

Liječnici:
Katerina Bakran, dr. med.
Gabrijela Bešlić, dr. med.
mr. sc. Marija Bilić, dr. med.
Ana Brkljačić, dr. med.
Žana Dedić, dr. med. 
Ivo Jurišić, dr. med.
Tamara Knežević, dr. med.
Hrvoje Lasić, dr. med.
Perislav Lauš, dr. med.
Petar Martinović, dr. med.
Jelena Matošević, dr. med.
Antonia Mihelčić, dr. med.
Ivan Miko, dr. med.
Mario Nikolić, dr. med.
Helena Ostović, dr. med.
Sanja Peremin, dr. med.
Marko Pražetina, dr. med.
Sonja Puškarić, dr. med.
Marina Schubert, dr. med.
mr. sc. Iva Smiljanić, dr. med.
dr. sc. Irena Sokolović, dr. med.
Božena Škiljo, dr. med. 
Petra Zlatar, dr. med.

Anesteziološka ambulanta:
Vjera Trutin Horak, dr. med.

Ambulanta za bol:
prim. dr. sc. Davorka Židak, dr. med.

 

Odjel kardijalne anestezije s intenzivnom medicinom

V. d. voditelja:
 dr. sc. Andrej Šribar, dr. med.

Glavna sestra:
Danijela Kralj Husajna, mag. med. techn.

Liječnici:
prim. Nikola Bradić, dr. med.
prim. Marina Desnica, dr. med.
Ivan Gospić, dr. med.
dr. sc. Darko Kristović, dr. med.
Verica Mikecin, dr. med.
prim. Zrinka Šafarić Oremuš, dr. med.
Ivana Presečki, dr. med.
dr. sc. Sanja Sakan, dr. med.
Nataša Sojčić, dr. med.
dr. sc. Andrej Šribar, dr. med.

Specijalizanti anesteziologije:
Hani Almahariq, dr. med.
Ivan Bandić, dr. med
Vanja Tomaz, dr. med.
Josip Čop, dr. med.
Marcela Čučković, dr. med.
Maja Ćurčić, dr. med.
Emil Dolenc, dr. med.
Željka Drmić, dr. med.
Juraj Havaš, dr. med.
Sonja Hleb, dr. med.
Monika Ilić, dr. med.
Andrea Kukoč, dr. med.
Iva Kurjaković, dr. med.
Andrea Romić, dr. med.
Ana Smajo, dr. med.
Danijela Tipura, dr. med.

Anesteziološke sestre i tehničari:
Irina Bošnjak, Valerija Crnica, Stoja Crnobrnja, Marija Čaćić, Marijana Čorić, Ana Čudina, Veselko Ćorić, Jelena Dlaka, Tajana Dražić, Ana Filipović, Natalija Fribert, Hidajeta Grošić, Igor Jambrović, Suzana Jovičić, Sanjica Kašnar, Tomislav Krpan, Aleksandra Lukač, Jasna Ljubičić, Zdravka Marić, Sara Matijević, Vjekoslava Matotek, Ankica Mijač, Iva Miklec, Marija Mohač, Marko Pavić, Silvija Pavlović, Renata Petanjek, Senka Raič, Latica Suhina, Đurđica Sunek, Zoran Valičević, Ljiljana Vuković, Vojislav Vuković, Božić Zečević, Kristina Zelić, Blanka Žepina

Medicinske sestre i tehničari u jedinici za intenzivno liječenje kirurških bolesnika:
Ivona Baković, Asmir Batlak, Karolina Bosek, Vedran Cico, Marija Ćorić, Antonio Ferketin, Matea Galović, Veronika Hanžek, Andreja Jajčan, Ana Jakšić, Josipa Jezerčić, Marina Ćorić, Josip Knežević, Maja Kočiš, Antonija Košić, Mirta Kovačević, Ivana Kozina, Julijana Krištić, Anita Krušić, Ivana Pavlak Lalić, Jelena Lovrenčić, Mislav Maleković, Ivana Martić, Renata Martinko, Marija Palaić, Mateja Pinkava Paljević, Lorena Pavlović, Ivana Plečić, Matea Pohovski, Leonarda-Franka Rogić, Lucija Suhina, Karlo Sunara, Nina Šimunović, Ivana Tenšak, Lucija Till, Miroslav Vidović, Mirjana Vila, Martina Zurta

Medicinske sestre i tehničari jedinice za intenzivno liječenje kardijalnih i vaskularnih bolesnika:
Ivan Baričević, Bojan Brkić, Marija Ciprić Papa, Matea Faltak, Laura Filipović, Natalia Frketić, Vedrana Funtek, Marija Galić, Marina Gazdek, Monika Jujnović, Danijela Kralj-Husajina, Lidija Kranjec, Antonela Levak, Martina Lovasić, Nataša Pavlović, Nika Petrinšak, Stella Ramić, Danijela Šabić, Ojdana Šarić, Martina Šekelja, Sanja Šimunaci, Marina Šipuš

Medicinske sestre i tehničari u anesteziološkoj ambulanti:
Jasmina Vladisavljević, Marijana Krmpotić

Administratorica:
Emina Tupi

Pomoćni djelatnici:
Branka Gačić, Begza Klarić, Verica Bogdan, Anica Eskić, Mira Punek

Spremačice:
Vesna Kujundžić, Mirjana Markešić, Maja Pejić, Emina Selmić

wave