Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Klinika se sastoji od 3 odjela: Odjela za anesteziologiju, Odjela za intenzivnu medicinu i Odjela za kardiovaskularnu anesteziju i intenzivnu medicinu. Osim rada u navedenim ustrojstvenim jedinicama, zaposlenici Klinike rade i u anesteziološkoj ambulanti u sklopu poliklinike.

Na godišnjoj bazi djelatnici Klinike anesteziraju više od 12000 bolesnika, a u jedinicama intenzivne medicine Klinike liječi se više od 2000 bolesnika.

Pacijenti anestezirani na Klinici prijeoperacijski se obrađuju u anesteziološkoj ambulanti u sklopu poliklinike dok je u ambulanti za bol organizirana konzilijarna služba za poslijeoperacijskog liječenje boli dostupna svim bolesnicima liječenima u KB Dubrava, posebice bolesnicima oboljelima od malignih bolesti.

Djelatnici Klinike primijenili su prvi puta u nas neke od terapijskih i dijagnostičkih postupaka koji su etablirani kao visoko diferentni u kliničkoj praksi: kontinuirano bubrežno nadomjesno liječenje u jedinici intenzivne medicine, intraaortalnu balonsku pumpu, lijevu i desnu mehaničku potporu srca, transezofagijski ultrazvuk, transezofagijsko mjerenje srčanog minutnog volumena, kateterizaciju desnog srca, hemodinamsko praćenje odgovora na potentne i selektivno vazoaktivne lijekove, praćenje respiratorne funkcije metodom električne impedancijske tomografije, perkutano postavljanje filtera u donju šuplju venu a vodili su anesteziju i poslijeoperacijsko liječenje duboke hipotermije i cirkulacijskog aresta u kardiokirurških i neurokirurških bolesnika. Uz navedene dijagnostičko-terapijske modalitete, djelatnici Klinike visoko su specijalizirani za anesteziju novorođenčadi s prirođenim anomalijama, anesteziju za implantaciju mehaničke cirkulatorne potpore i transplantaciju srca, anesteziju za funkcionalnu neurokirurgiju te različite modalitete regionalne anestezije kao izoliranu anesteziju ili adjuvantnu analgeziju uz opću anesteziju.

Klinika je opremljena svom potrebnom najsuvremenijom medicinsko-tehničkom opremom za izvođenje anestezije i intenzivističko liječenje najtežih bolesnika. Aktivno je uključena u program eksplantacije i transplantacije organa koje vodi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske te je po njihovom broju i ishodu liječenja među vodećima u RH.

Klinika je Referentni centar Ministarstva zdravstva za hemodinamski nadzor u intenzivnom liječenju kirurških bolesnika.

Početkom pandemije COVID-19 u ožujku 2020. godine formiranjem Primarnog respiracijsko-intenzivističkog centra (PRIC) svi djelatnici Klinike aktivno su uključeni u rad Intenzivističkog centra (IC) gdje su liječeni najteži bolesnici. U 6 intenzivnih jedinica IC maksimalnog kapaciteta 85 intenzivnih kreveta liječeno je više od 1500 bolesnika.