Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Ivan Salarić, dr. med. dent. specijalist oralne kirurgije email: isalaric@kbd.hr

Ivan Salarić je rođen 14. siječnja 1988. godine u Zagrebu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu završava 2012. godine.  Specijalistički ispit iz oralne kirurgije polaže 2018. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Određivanje koncentracije melatonina u slini oboljelih od planocelularnog karcinoma usne šupljine“ brani 2019. godine. Završio je Harvard School of Public Health, HarvardX program: PH207x Health in Numbers: „Quantitative Methods in Clinical & Public Health Research“ u siječnju 2013. godine te Massachusetts Institute of Technology, MITx program: 7.00x „Introduction to Biology: The Secret of Life“ u prosincu 2013. godine.

Dobitnik je National Cancer Research Institute Company of Biologists Award 2018., Robert Frank nagrade (International Association of Dental Research) 2014. god., Rektorove nagrade 2012. god., bio je stipendist grada Zagreba 2011. god., stipendist Sveučilišta u Zagrebu 2010. god. te stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 2009. godine.

Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Salari%C4%87,%20Ivan%20%2832349%29|text|profile

Područja posebnog stručnog interesa: oralna kirurgija, salivarna dijagnostika, tehnike augmentacije alveolarnog grebena čeljusti