Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med. specijalist otorinolaringologije email: mjurlin@kbd.hr

Doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med. rođen je 1966. god. u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1993. godine.  Magistrirao je 2002. god. na temu “Sternohioidna fascija medijalnog hvatišta u rekonstrukciji grkljana nakon parcijalne vertikalne laringektomije”. Godine 2006. doktorirao je na temu “Akustička rinometrija: povezanost između vrijednosti minimalne površine poprečnog presjeka nosa i površine tijela u zdravih ispitanika”. Od 2015. god. docent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je za dvije medicinske specijalnosti – od 2000. god. za otorinolaringologiju i od 2008. god. maksilofacijalnu kirurgiju.

Voditelj je Odjela za traumatologiju, oralnu kirurgiju i bolesti temporomandibularnog zgloba Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava. Jedan je od osnivača i predsjedatelja Hrvatskog društva za lubanjsku osnovicu te je član Upravnog odbora Europskog društva za kirurgiju lubanjske osnovice (European Skull Base Society).

Posebna područja stručnog interesa: kirurgija nosa/paranazalnih sinusa i lubanjske osnovice, onkološka kirurgija usne šupljine, glave i vrata, kirurgija žlijezda slinovnica, kirurgija štitnjače i paratireoidnih žlijezda, plastično-rekonstrukcijska i estetska kirurgija glave i vrata.