Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Petar Đanić, dr. med. dent. specijalist oralne kirurgije email: pdjanic@kbd.hr

Petar Đanić specijalist je oralne kirurgije u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava i docent na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1982. u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. god. iz područja Parodontologija. Specijalizaciju iz oralne kirurgije započinje 2009. god. u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava te specijalistički ispit polaže 2012. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj tramadola kao dodatka lidokainu na anesteziju i poslijeoperacijsku analgeziju kod alveotomije donjeg umnjaka“ voditelja prof. emeritusa Darka Macana obranio je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2018. godine.

Objavio je 9 znanstvenih, stručnih i preglednih radova iz područja dentalne medicine. Aktivno je sudjelovao na više stranih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova s više od 35 predavanja. Autor je dvaju poglavlja u dvama sveučilišnim udžbenicima („Antimikrobna terapija u stomatologiji“ poglavlje u udžbeniku „Anesteziologija u dentalnoj medicini“, Medicinska knjiga; „Oralna i maksilofacijalna kirurgija u liječenju  opstrukcijske apneje tijekom spavanja“ poglavlje u „Opstruktivna apneja tijekom spavanja“, Medicinska naklada), te je urednik i prevoditelj hrvatskog izdanja knjige „Kirurgija usmjerena očuvanju zuba“ i knjige „Kratki i ultrakratki implantati“ te je stručni lektor hrvatskog izdanja knjige „Koncepti bez gubitka kosti“. Recenzent je u nekoliko stranih i domaćih stručnih časopisa.

Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju HLZ-a i Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju HLZ-a. Znanstveni i stručni rad uglavnom se odnosi na proučavanje etiologije i epidemiologije intraoralnog karcinoma, liječenje intraoralnih komplikacija radioterapije, kemoterapije i terapije bisfosfonatima, medicinski kompromitiranih pacijenata, mogućnosti unaprjeđenja poslijeoperacijske boli nakon oralno-kirurških zahvata, minimalno invazivne tehnike liječenja velikih cista čeljusti, stomatološke i oralno-kirurške skrbi pacijenata s posebnim potrebama te rekonstrukcija alveolarnog grebena za postavu dentalnih implantata.