Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Goran Batinjan, dr. med. dent. specijalist stomatološke protetike email: gbatinjan@kbd.hr

Goran Batinjan rođen je 24. srpnja 1987. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u Sisku, nakon čega 2006. god. upisuje studij dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je Rektorove nagrade u akademskoj godini 2011./12. za studentski rad iz područja oralne kirurgije te Colgateove nagrade za najbolji studentski rad. Iste akademske godine je i diplomirao. Rezultate istraživanja iz područja laserske kirurgije prezentirao je na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Jedan je od prvih termografičara u Hrvatskoj iz područja biomedicine koji su položili stručni tečaj osposobljavanja za medicinsku termografiju u Centru za transfer tehnologije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Specijalistički staž iz područja kirurške i stomatološke protetike obavio je u Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Kliničkoj bolnici Dubrava te je specijalizirao 2018. godine. Poslijediplomski specijalistički studij Dentalna implantologija završava 2020. godine. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja Biomedicine i zdravstva, znanstvene grane Oralna kirurgija stekao je 2021. godine. Stalni je sudski vještak za područje dentalne medicine i stomatološke protetike pri Županijskom sudu u Zagrebu. Stalno je zaposlen u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava od 2015. god. Autor je više znanstvenih, stručnih i preglednih radova u recenziranim domaćim i stranim časopisima te poglavlja u knjizi.