Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Marko Tarle, dr. med. specijalist maksilofacijalne kirurgije email: mtarle@kbd.hr

Rođen 1991. godine u Zagrebu, diplomirao je s najvišim pohvalama, summa cum laude, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine, s prosjekom ocjena od 4,97. Tijekom studija, tri puta je nagrađen dekanovim nagradama Medicinskog fakulteta: 2010. godine za najboljeg studenta, 2015. godine za izvanredan doprinos ugledu fakulteta kroz rad u Studentskoj sekciji za kardiologiju te 2023. za najboljeg doktoranda poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo”.

Specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije započeo je u prosincu 2016. godine na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta te ju završio u travnju 2022. godine. Postao je asistent na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine. Stekao je titulu Sveučilišnog specijalista maksilofacijalne kirurgije u listopadu 2022. godine, a doktorirao je u travnju 2023. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Izraženost jezgrina receptora epidermalnog čimbenika rasta kao biljega u premalignim i malignim promjenama usne šupljine” pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Lukšića.

Prvi je hrvatski specijalist maksilofacijalne kirurgije koji je završio jednogodišnji Postgraduate Programme in Head and Neck Surgery: Oncology 2023. u organizaciji Europskog društva za kraniomaksilofacijalnu kirurgiju (EACMFS). Posebna područja interesa uključuju onkološku kirurgiju te plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata. Educirao se je diljem Europe, posebno ističući se u Austriji, Španjolskoj, Poljskoj i Malti.

Aktivni je član vodećih domaćih i međunarodnih stručnih društava i udruženja poput European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS), Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju te European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care. Objavio je više od 30 znanstvenih radova, recezent je u više uglednih časopisa te autor specijalnog izdanja “Pathogenesis and Therapy of Oral Carcinogenesis” kao gostujući urednik u časopisu International Journal of Molecular Sciences.

Primio je više domaćih i međunarodnih stipendija, te je suradnik na projektima Hrvatske zaklade za znanost i Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je nagrade „Primarijus Mikolji“ za specijalizanta 2019. godine te je nagrađen za najbolju poster prezentaciju na VIII. Međunarodnom kongresu Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju. Godine 2023., dobio je posebnu nagradu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg nastavnika. Njegovo stručno usmjerenje usmjereno je na onkološku kirurgiju glave i vrata te plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju, gdje nastavlja svoj doprinos kroz klinički i istraživački rad i aktivno sudjelovanje u stručnim projektima.