Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Matija Mamić, dr. med. specijalist maksilofacijalne kirurgije email: mmamic1@kbd.hr

Rođen 1990. godine. Oženjen, otac jednog dječaka.

Nakon gimnazijskog obrazovanja, 2015. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija nagrađen je dekanovom nagradom za najboljeg studenta. Godine 2016. započinje specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava. Od 2022. god. zaposlen je kao specijalist maksilofacijalne kirurgije. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu  u Zagrebu 2021. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Lukšića, dr. med.  s temom disertacije „Prognostički značaj proširenosti ekstranodalnog proboja regionalne metastaze u klinički negativnom vratu oboljelih od planocelularnog karcinoma usne šupljine“. Godine 2022. postaje sveučilišnim specijalistom maksilofacijalne kirurgije, a iste je godine položio europski ispit iz oralne i maksilofacijalne kirurgije u Madridu čime je postao jedini član Europskog društava oralnih i maksilofacijalnih kirurga (EBOMFS) iz Hrvatske. Vanjski je suradnik na predmetu Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Posebna područja interesa predstavljaju mu kirurgija koštanih deformiteta lica (ortognatska kirurgija) i onkokirurgija glave i vrata iz kojih je proveo brojne edukacije od kojih se ističu studijski  boravci u Austriji, Portugalu, Španjolskoj i Poljskoj. Član je istaknutih domaćih i međunarodnih stručnih društava: European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS),  AO Craniomaxillofacial Surgery (AO CMF) i Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata. Aktivno se bavi znanstvenim radom vezanim za maksilofacijalnu kirurgiju i onkologiju glave i vrata. Kao autor i koautor objavio je veći broj kongresnih sažetaka i radova (više od 15 radova indeksirano u bazi Current Contents). Dobitnik je više domaćih i međunarodnih stipendija. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Posebna područja stručnog interesa: kirurgija koštanih deformiteta čeljusti – ortognatska kirurgija, kirurgija tumora glave i vrata