Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
izv. prof. prim. dr. sc. Davor Brajdić, dr. med. dent. specijalist oralne kirurgije email: dbrajdic@kbd.hr

Rođen je 11. srpnja 1976. godine u Karlovcu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Dodiplomski studij stomatologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2000. godine. Magistrirao je 2004. god. i doktorirao 2011. godine. Od 2004. godine zaposlenik je Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta na Zavodu za oralnu kirurgiju te kao specijalist oralne kirurgije od 2007. godine. Od 2011. godine radi u kumulativnom radnom odnosu na Stomatološkom fakultetu. Titulu primarijusa stječe 2017. godine. U znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je  2020. god., a znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 2022. godine.

Predstojnik je Zavoda za oralnu kirurgiju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2021. god. kao i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Dentalna implantologija od 2022. godine. Sudjeluje u izvođenju kliničke nastave iz predmeta Oralna kirurgija I i II, Pretklinička oralna kirurgija, poslijediplomske nastave iz dentalne implantologije na Stomatološkom i oralne kirurgije na specijalističkom poslijediplomskom studiju na Medicinskom  fakultetu u Zagrebu te tečajevima trajne izobrazbe doktora dentalne medicine i medicine. Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju i Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata. Bio je tajnik Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju u razdoblju 2007. – 2013. god. kada postaje dopredsjednik te je tajnik Hrvatskog drštva za dentalnu implantologiju od 2013. godine. Član je organizacijskih odbora svih  do sada održanih međunarodnih kongresa Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju kao i kongresa Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju. Član je Povjerenstva za promicanje i zaštitu oralnog zdravlja od 2013. god. pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske te je ujedno i koautor Strateškog plana promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2014. – 2017. Republike Hrvatske. Član je Radne skupine za provođenje aktivnosti ranog otkrivanja oralnog karcinoma u Republici Hrvatskoj od 2015. godine. Član je Povjerenstva za nostrifikaciju diploma doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj te Odbora za izbor nastavnika na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i Fakultetskog vijeća.

Piše i govori engleski, njemački i ruski jezik. Autor je i koautor više od 80 znanstvenih, stručnih i preglednih radova, kongresnih priopćenja te objavljenih osvrta na knjige i radove u domaćim  i stranim časopisima, od čega je 20 u Current Contentsu. Recenzent je u CC časopisima Oral Oncology i Croatian Medicial Journal te Acta Stomatologica Croatica. Autor i koautor poglavlja u nekoliko udžbenika. Znanstveni i stručni rad uglavnom se odnosi na proučavanje etiologije i epidemiologije intraoralnog karcinoma, intraoralnih komplikacija radioterapije, kemoterapije i terapije bifosfonatima, medicinski kompromitiranih pacijenata, mehanizama reinervacije i revaskularizacije oralnih struktura poslije prijeloma, Laser Doppler Flowmetra (LDF), implantoloških sustava te različitih regenerativnih tehnika rekonstrukcije alveolarnog grebena za postavu dentalnih implantata u okvirima pretprotetske kirurgije.