Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Mislav Rakić, dr. med. specijalist opće kirurgije email: procelnik.abdomen@kbd.hr

Doc. dr. sc. Mislav Rakić, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije, završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 2003. godine. Na istom fakultetu završio je poslijediplomski doktorski studij te je 2019. godine stekao akademski stupanj doktor medicinskih znanosti. Od 2006. godine radi u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje vodi Odjel hepatobilijarne kirurgije. Uz specijalizaciju iz Opće kirurgije koju je završio 2010. godine, završio je i subspecijalizacije iz Abdominalne kirurgije 2014. godine te iz Kirurške onkologije 2021.godine. Od 2006. godine radi u Hrvatskom nogometnom savezu kao liječnik u 21 nogometnoj reprezentaciji tijekom čega je i završio UEFA-in FDEP (football doctor education programme).

U više navrata boravio je u prestižnim inozemnim centrima (Cleveland Clinic – Abu Dhabi, VMA Sofija, IRCAD Strasbourg) na stručnom poslijediplomskom usavršavanju iz minimalno invazivne hepatobilijarne kirurgije.

Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova u međunarodno citiranim časopisima te poglavlja u sveučilišnim udžbenicima i monografijama. Recenzent je za više prestižnih inozemnih i domaćih časopisa. Pozvani je predavač i suorganizator većeg broja domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Član je domaćih i međunarodnih stručnih društava iz područja abdominalne i hepatobilijarne kirurgije.

Tijekom dosadašnjeg kirurškog rada izveo je više od 4000 abdominalnih operacija s posebnim naglaskom na onkološke operacije iz hepatobilijarne patologije. Također rutinski provodi sljedeće zahvate: hernioplastika, laparoskopska kolecistektomija, proktološke procedure i onkološke kolorektalne operacije.