Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Liječnici ali i sestre Zavoda vrlo aktivno sudjeluju u nastavi i edukaciji mlađih kolega i sestara.

Više liječnika Zavoda izvodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku i Mostaru, Sveučilište Libertas, Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Zavod je nastavna baza Škole za medicinske sestre “Vrapče” i Škole za medicinske sestre “Mlinarska“ u Zagrebu. Naše sestre su asistenti i mentori na studiju sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Sveučilišta Sjever te Veleučilišta u Bjelovaru.

wave