Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
  • Udžbenik Kompendij Ortopedije, 2021, Zdravstveno veleučilište, Zagreb; Medicinski fakultet u Osijeku. Marko Pećina, Miljenko Franić i suradnici.
  • Sudjelovanje u multicentričnom istraživanju: Ispitivanje sigurnosti umjetnog međukralježničkog diska „PerQdisc zamjenski nukleus međukralježničkog diska” NUCLEUS 181.
  • Udžbenik Zdravstvena njega kirurških bolesnika s procesom zdravstvene njege (odabrana poglavlja) Melita Mesar i suradnici, Bjelovar: Veleučilište u Bjelovaru, 2020.