Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Specijalisti i subspecijalisti:
prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić, dr. med., spec. psihijatar
doc. dr. sc. Stipe Drmić, dr. med., spec. psihijatar
doc. dr. sc. Igor Marinić, dr. med., spec. psihijatar
izv. prof. prim. dr. sc. Branka Aukst Margetić, dr. med., spec. psihijatar
prim. dr. sc. Branimir Margetić, dr. med., spec. psihijatar
dr. sc. Marija Eterović, dr. med., spec. psihijatar
Martina Blažev Milošević, dr. med., spec. psihijatar
Marina Fistonić Rogoznica, dr. med., spec. psihijatar
Marin Kovačević Hora, dr. med., spec. psihijatar
Dijana Lucijanić, dr. med., spec. psihijatar
Robert Marinić, dr. med., spec. psihijatar
Anja Melada Žaja, dr. med., spec. psihijatar
Iva Rakoš, dr. med., spec. psihijatar
Snježana Soldo, dr. med., spec. psihijatar
Marko Tomičević, dr. med., spec. psihijatar

Specijalizanti:
Lea Murn, dr. med.
Marina Alaber, dr. med.
David Zovko, dr. med.

Suradnici:
doc. dr. sc. Tina Peraica, prof. socijalne pedagogije
Kristina Kraljević, prof. psihologije
Iva Jureković, mag. psych.
Anamarija Šimunović, mag. psych.
Ksenija Đud-Brdar, prof. defektologije
Matija Kranjčević, bacc. occup. therap.
Stela Krotin, mag. psych.
Lana Skorić, mag. psych.

Medicinske sestre i tehničari

Magistri sestrinstva:
Samka Ekić, Boris Vučić

Diplomirane medicinske sestre i tehničari:
Antonija Vuković

Prvostupnice sestrinstva
Jasmina Mašek, Jelica Matišin, Marija Ivančević, Daria Martić, Patricia Ćorić

Medicinske sestre i tehničari:
Sunčica Babić, Blaženka Bišćan, Kristijan Galeković, Suzana Hrvoj, Ivanka Mešin, Biserka Mikuš, Tamara Mrgan, Vesna Srbić, Ružica Subotić

Tajnica:
Ana Grget, mag. soc.

Administratori:
Snježana Puhovski, Sanja Turković, Marija Kotarski Ikić, Marija Biško, Marija Kreštelica

Spremačice:
Blaženka Kušić, Kata Knezović

wave