Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava jedan je od najvećih u Hrvatskoj. Raspolaže sa 43 stacionarna kreveta, 11 kreveta/stolaca dnevne bolnice, sale za ERCP i invazivne hepatološke procedure koje se izvode pod kontrolom dijaskopije, četri endoskopske i dvije ultrazvučne sale te jedne sale za funkcionalnu dijagnostiku i endokapsulu.

U sklopu Zavoda obavljaju se sve dijagnostičko-terapijske pretrage i liječe sve bolesti i stanja u gastroenterologiji, dok je područje posebne ekspertize u domenama endoskopije i pankreto-bilijarnih bolesti, invazivne i neinvazivne dijagnostike i liječenja bolesti jetre, upalnih bolesti crijeva te funkcionalnih bolesti probavnog sustava. U sastavu Zavoda djeluju i dva nacionalna referentna centra a posebice se prati napredak u medicini i uvode nove dijagnostičko-terapijske metode. Posebna pozornost pridaje se znanstvenom radu čemu svjedoče brojne publikacije u međunarodnim medicinskim bazama podataka. Veliki broj liječnika u znanstvenom i znanstveno-nastavnom zvanju na sveučilištima i veleučilištima jasno ukazuje na snažnu usmjerenost ka edukaciji i znanstvenoj aktivnosti.

Zaposlenici Zavoda redovito skrbe za pacijente iz gravitacijskog područja KB Dubrava, a u područjima posebne ekspertize često i za pacijente iz cijele Hrvatske te nerijetko i pacijente koji dolaze iz susjednih zemalja.

Struktura Zavoda

Zavod raspolaže sa 41 stacionarnim krevetom smještenim na četvrtom katu južnog krila bolnice te 11 kreveta/stolaca dnevne bolnice.
Zavod čine sljedeći odjeli:

  • Odjel za bolesti pankreato-bilijarnog sustava
  • Odjel za hepatologiju i intenzivnu gastroenterološku skrb
  • Odjel za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu
  • Odjel intervencijske gastroenterologije
  • Dnevna bolnica s polikliničko-konzilijarnim djelatnostima

Odjel intervencijske gastroenterologije smješten je u dijagnostičkom bloku u prizemlju bolnice. Sastoji se od četiri endoskopske, jedne ultrazvučne i jedne sale za funkcionalnu dijagnostiku i endokapsulu. Izdvojeno, u sklopu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, nalazi se i sala za ERCP te invazivne hepatološke procedure koje se izvode pod kontrolom dijaskopije. U polikliničkom dijelu u prizemlju se nalazi i gastroenterološka ambulanta.