Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Tonći Božin, dr. med. specijalist internist-gastroenterolog email: tbozin@kbd.hr

Rođen 1986. godine u Šibeniku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2010. godine.

Specijalističko usavršavanje iz gastroenterologije započinje 2014. godine te uspješno završava u lipnju 2019. godine. Aktualno je zaposlen kao specijalist gastroenterologije u Zavodu za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu KB Dubrava.

Tijekom specijalističkog usavršavanja uspješno je položio trogodišnji program (2017.) „Fit for the future in Gastroenterology“ u organizaciji Europske asocijacije za gastroenterologiju, endoskopiju i kliničku prehranu (engl. European Association for Gastroenterology, Endoscopy & Nutrition). Uz to je proveo četiri mjeseca (2019.) u Sheila Sherlock Liver centre, Royal Free Hospital u Londonu u sklopu kliničke subspecijalizacije iz hepatologije, a pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Grgurevića i prof. Massima Pinzania. Aktualno se usavršava u ERCP-u pod mentorstvom dr. sc. Tomislava Bokuna, dr. med.

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo završio je i time stekao titulu doktora znanosti u srpnju 2020. god. na temu primjene termografije u dijagnostici i praćenju bolesnika s umjerenim i teškim ulceroznim kolitisom, a pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Banića, dr. med.

Aktualni fokus kliničkog rada doktora Božina je napredna endoskopija, osobito ERCP. Osim ERCP-a vrši terapeutske endoskopske procedure poput mukozne resekcije, luminalnog stentiranja, dilatacije benignih struktura te endoskopsko zaustavljanje gastrointestinalnog krvarenja. Osim endoskopije, održava hepatološku ambulantu i dnevnu bolnicu gdje pruža skrb bolesnicima s kroničnim bolestima jetre.

Autor je i koautor više izvornih znanstvenih radova te kongresnih sažetaka. Član je Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog gastroenterološkog društva. Oženjen i otac dvojice sinova.