Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Petra Dinjar Kujundžić, dr. med specijalist internist-gastroenterolog email: pdinjar@kbd.hr

Petra Dinjar Kujundžić, dr. med. rođena 1985. godine. Specijalistica je gastroenterologije i hepatologije Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu KB Dubrava.

Godine 2010. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija primila je posebnu dekanovu nagradu za organizaciju projekta „Hitna stanja u medicini“. Od 2013. do 2023. god. radi u Transplantacijskom centru KB Merkur, Zagreb, a trenutno završava poslijediplomski doktorski studij iz smjera Biomedicine i zdravstva s radom iz područja transplantacijske medicine i virusnih hepatitisa. Tijekom studija i specijalizacije kontinuirano se usavršavala na domaćim i europskim radionicama iz područja gastroenterologije, hepatologije i ultrazvuka abdomena. U razdoblju od 2022. do 2023. godine provela je u Sveučilišnoj Klinci u Beču kao kliničar – istraživač u Laboratoriju za portalnu hipertenziju s posebnim fokusom na invazivno mjerenje portalnog tlaka (HVPG). Također je provela razdoblje učenja endoskopskog ultrazvuka. Aktivno sudjeluje u dodiplomskoj nastavi u okviru predmeta “Temelji liječničkog umijeća” od 2014. godine. Njezino istraživačko djelovanje obuhvaća sudjelovanje u brojnim kliničkim studijama i istraživačkim projektima (Adris zaklada). Članica je domaćih (HGD) i međunarodnih stručnih društava (EASL, ESGE) iz područja gastroenterologije, hepatologije i endoskopije.

Uže područje njezina interesa obuhvaća transplantacijsku medicinu i hepatologiju uključujući cirozu jetre i komplikacije portalne hipertenzije, alkoholnu bolest jetre, autoimune i virusne bolesti jetre te masnu bolest jetre povezanu s metaboličkim sindromom.