Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
prof. dr. sc. Ivica Grgurević, dr. med., FEBGH, FRCP (Lon) specijalist internist-gastroenterolog email: procelnik.gastro@kbd.hr

Diplomirao na Medicinskom fakultetu (MF) Sveučilišta u Zagrebu 1997. god. Specijalistički ispit iz interne medicine položio 2004. god., a ispit iz uže specijalizacije iz gastroenterologije 2008. god. u KB Dubrava u Zagrebu. Doktorirao je 2010. god. na temu iz eksperimentalne hepatologije. Usavršavao se u inozemnim centrima u Hannoveru, Bologni i Londonu. Voditelj je Odjela za hepatologiju KB Dubrava od 2011. god. do sada i predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za interdisciplinarni ultrazvuk u medicini od 2019. godine. Pročelnik je Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu KB Dubrava od 2022. godine. Predsjednik je Hrvatskog gastroenterološkog društva i dopredsjednik Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji. Član je Upravnog odbora Central European Hepatological Collaboration te hrvatski predstavnik u Skupštini europskog gastroenterološkog društva (UEG), Fellow of the European board of gastroenterology and hepatology (FEBGH) i Fellow of the Royal College of Physicians of London (FRCP).
Naslovni je redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (FBF) u Zagrebu od 2023. god. i docent u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Kao voditelj ili predavač sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na nekoliko kolegija na FBF i MF u Zagrebu. Mentor je 2 obranjene doktorske disertacije, 4 disertacije u izradi te 12 diplomskih radova.
Organizirao je veliki broj domaćih i međunarodnih kongresa, simpozija i tečajeva. Glavni je urednik sveučilišnog udžbenika i autor 16 poglavlja u sveučilišnim udžbenicima, 90 znanstvenih radova, preko 100 sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Radovi su mu publicirani u vodećim znanstvenim časopisima (Nature Medicine, Gut, Hepatology, Ultraschall Med itd.). Osnivač je i glavni urednik Hrvatskog gastroenterološkog zbornika, član uredničkog odbora u 3 međunarodna znanstvena časopisa te recenzent u brojnim časopisima. Voditelj je hrvatskog dijela projekta LIVERSCREEN iz programa Obzor 2020 te je sudjelovao u realizaciji više znanstvenoistraživačkih projekata.
Uže područje stručnog i znanstvenog interesa su mu bolesti jetre i ultrazvuk u gastroenterologiji i hepatologiji.