Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
prof. dr. sc. Marko Banić, dr. med., FEBGH specijalist internist-gastroenterolog email: mbanic@kbd.hr

Promoviran na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine.  Specijalist internist i uži specijalist gastroenterolog, stručni magistar kliničkog menadžmenta, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (2020. god.), izvanredni profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu i naslovni redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Stekao naslov Fellow of the European Board of Gastroenterology and Hepatology (FEBGH, 2011.) i naslov primarijusa (2003.). Voditelj Odjela za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.

Stručno i znanstveno se usavršavao u Njemačkoj i SAD. Redoviti član Internističkog kolegija Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH, 2004.), bio je i član  Glavnog odbora AMZH.  Član Uredničkog odbora časopisa Acta Medica Croatica i član međunarodnog uredničkog savjeta časopisa Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology.

Bio je pozvani predavač na brojnim domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima i recenzent u više međunarodnih časopisa. Bio je organizatorom brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova te međunarodnih i domaćih poslijediplomskih tečajeva (ESGE, EAGEN, HGD, HDIS-HLZ). Član je više domaćih (Predsjednik Hrvatskog društva za imunologiju sluznice – HLZ, predsjednik Hrvatskog društva za hiperbaričnu medicinu – HLZ, bio je član Upravnog odbora Hrvatskog gastroenterološkog društva i Upravnog odbora Hrvatskog društva za kliničku prehranu – HLZ) i međunarodnih  stručnih društava (Society for Mucosal Immunology, European Crohn’s and Colitis Organization, European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society for Parenteral and Enteral Nutrition).

Autor je deset poglavlja u domaćim i međunarodnim znanstvenim knjigama i udžbenicima te preko 100 in extenso publikacija s više od 1000 citata u bazi Scopus.  Uža područja stručnog i znanstvenog interesa: upalne i imunološki posredovane bolesti probavne cijevi, H. pylori infekcija, primjena termografije i hiperbarične oksigenacije u bolestima probavnog sustava.