Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Zdravko Mitrović, dr. med. specijalist internist - hematolog email: zmitrovi@kbd.hr

Usavršavanje:
2002. god. – diplomirao na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2007. – 2011. god. – specijalizacija iz interne medicine (KBC Zagreb)
2011. god. – poslijedoktorsko usavršavanje u SAD-u (UNMC, Nebraska)
2013. – 2015. god. subspecijalizacija iz hematologije (KB Dubrava)

Znanstvena i stručna postignuća:
– publicirao više od 30 znanstvenih članaka s oko 350 neovisnih citata, h-indeks 11
– autor u hrvatskim smjernicama za liječenje limfoma, TTP-a i MDS-a
– istraživač u kliničkim studijama o limfomima
– dobitnik nagrade Medicinskog fakulteta za znanstvenu produktivnost
– dobitnik nagrade Medicinskog fakulteta za najbolji klinički doktorat

Sadašnje pozicije:
– voditelj Dnevne bolnice Zavoda za hematologiju s polikliničko-konzilijarnom djelatnošću
– predavač na dodiplomskom studiju te stručnom poslijediplomskom studiju iz hematologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Područje posebnog interesa:
zloćudni tumori limfocita i plazma stanica, imunosna trombocitopenija, anemije