Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Željko Prka, dr. med. specijalist internist - hematolog email: zprka@kbd.hr

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine, a zatim zaposlen kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti pod nazivom “Novi klinički pristupi kroničnim mijelo i limfoproliferacijama” (mentor i voditelj projekta prof. dr. sc. Vlatko Pejša). Specijalizaciju iz interne medicine u KB Dubrava započeo je 2009. god., a specijalistički ispit položio je 2013. godine. Subspecijalistički ispit iz hematologije položio je 2017. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Prognostičko značenje izraženosti Fas, Fas-L i c-FLIP u klasičnom Hodgkinovom limfomu” obranio je 2019. god. i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Boravio je na kliničkom usavršavanju (akutne leukemije, transplantacija) u Sveučilišnom medicinskom centru u Groningenu, Nizozemska.  Trenutno radi u Zavodu za hematologiju KB Dubrava. Sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Patofiziologija s osnovama patologije. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih publikacija uz aktivno sudjelovanje na domaćim i inozemnim simpozijima i kongresima kao i radu domaćih stručnih društava.
Područje užeg interesa: akutne leukemije i transplantacija krvotvornih matičnih stanica.