Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Prof. dr. sc. Rajko Kušec, dr. med. specijalist internist - hematolog email: rkusec@kbd.hr

Prof. dr. sc. Rajko Kušec, dr. med., specijalist je interne medicine, subspecijalist hematolog i profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s poslijediplomskim studijem iz kliničke hematologije na Sveučilištu u Beču. Kao znanstvenik – istraživač u području molekularne hematologije radio je u Nuffield Division of Clinical Laboratory Sciences (NDCLS) Sveučilišta u Oxfordu. Od 2005. godine radi kao specijalist internist – hematolog u Zavodu za hematologiju KB Dubrava te vodi Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku u KZLD-u KB Dubrava. Od 2021. godine pročelnik je Zavoda za hematologiju u KB Dubrava. Predsjednik je Hrvatskog hematološkog društva (2016. – 2023.) i član upravnih odbora nacionalnih i međunarodnih stručnih asocijacija kao i radnih skupina za kliničku i laboratorijsku hematologiju (npr. KROHEM, CEMPO, SWG MPN-EHA, MPN-EuroNet, EHOG).