Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
prim. dr. sc. Tatjana Kereš, dr. med. specijalist internist - intenzivist i kardiolog email: procelnik.intenzivna@kbd.hr

Rođena 1974. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i XVI. gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine. Od 2001. do 2008. godine zaposlena je u Zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba. Specijalizaciju iz interne medicine odradila je u razdoblju od 2008. do 2012. godine u Kliničkoj bolnici Dubrava te je 2012. položila specijalistički ispit. Od početka specijalizacije do danas radi na Zavodu za intenzivnu medicinu. Ispit  iz uže specijalizacije iz kardiologije položila je 2017. godine, a ispit iz uže specijalizacije iz intenzivne medicine položila je 2019. godine.
U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopćenja od čega 7 radova koji su citirani u Current Contentsu.
Član je Hrvatskog liječničkog zbora. Aktivni je suradnik i član upravnih odbora Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu i Hrvatskog društva za hitnu i internističku intenzivnu medicinu. Član je i Europskog društva za intenzivnu medicinu (ESICM) .
Godine 2022. završila je poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti.
Znanstveni je suradnik i suradnik u nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na predmetu 6. godine studija Hitna stanja u medicini. Mentor je liječnicima na specijalizaciji iz opće interne medicine.
Područja interesa su joj invazivni i neinvazivni hemodinamski monitoring, invazivna i neinvazivna mehanička ventilacija, POCUS ultrazvučna dijagnostika.