Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Informacije o stanju bolesnika mogu dobiti članovi uže obitelji svaki dan od 11,00 do 12,00 sati na broj telefona: (01) 290 2798.

Posjete bolesnicima moguće su svaki dan od 14,30 do 15,30 sati.

Maksimalni broj posjetitelja je dva po posjeti.

Posjete nisu dopuštene ukoliko posjetitelji boluju od zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim ili kontaktnim putem.

Ukoliko su u tijeku epidemije zaraznih bolesti, posjete bolesnicima nisu dopuštene.

Ambulante:
Radno vrijeme:
08,00 – 12,00 sati

DanLiječnik specijalist
Srijedaprim. dr. sc. Tatjana Kereš, dr. med.

Medicinske sestre

Više informacija >