Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //
doc. prim. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med. specijalist internist - reumatolog i klinički imunolog email: predstojnik.int@kbd.hr

Rođen je u Splitu gdje je završio III. gimnaziju (MIOC) s odličnim uspjehom. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi (ocjena 107/110) gdje je završio i poslijediplomski doktorski studij iz medicinskih, kliničkih i eksperimentalnih znanosti – smjer Klinička patofiziologija. Specijalizaciju iz interne medicine završio je u Sveučilišnoj bolnici u Padovi (ocjena 70/70), a uže specijalizacije iz reumatologije, kliničke imunologije i alergologije u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Docent je na Medicinskom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za internu medicinu odnosno patofiziologiju s patologijom te voditelj nastavne baze u KB Dubrava. Nacionalni je voditelj programa specijalističkog usavršavanja iz alergologije i kliničke imunologije te glavni mentor za specijalističko usavršavanje doktora medicine u KB Dubrava iz opće interne medicine, reumatologije i alergologije i kliničke imunologije. Autor i koautor je brojnih znanstvenih i stručnih radova u uglednim međunarodnim časopisima, pozvani predavač i moderator na više međunarodnih i domaćih kongresa.
Dugogodišnji je član upravnog odbora Hrvatskog reumatološkog društva, član više stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora i redoviti član Talijanske liječničke komore sa sjedištem u Padovi. Obnašao je dužnosti zamjenika ravnatelja i predsjednika Etičkog povjerenstva KB Dubrava.
Predstojnik je Klinike za unutarnje bolesti i pročelnik Zavoda za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju u KB Dubrava.
Područje užeg interesa: sistemske manifestacije reumatoidnog artritisa, sistemski vaskulitisi, sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, upalne miopatije te ostale sustavne autoimunosne i autoinflamatorne bolesti.