Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
izv. prof. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med. specijalist internist - reumatolog i klinički imunolog email: predstojnik.int@kbd.hr

Rođen u Splitu gdje je završio III. gimnaziju (MIOC).
Diplomirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi.
Specijalizaciju iz interne medicine završio je u Sveučilišnoj bolnici u Padovi, a uže specijalizacije iz reumatologije, kliničke imunologije i alergologije u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Naslovni je izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu i docent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Katedra za internu medicinu odnosno patofiziologiju s patologijom. Voditelj je nastavne baze Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u KB Dubrava.
Nacionalni je voditelj programa specijalističkog usavršavanja iz alergologije i kliničke imunologije te glavni mentor za specijalističko usavršavanje doktora medicine u KB Dubrava iz opće interne medicine, reumatologije i alergologije i kliničke imunologije.
Od strane Ministarstva zdravstva priznat mu je naziv primarijus.
Autor i koautor je nekoliko poglavlja u knjigama, brojnih recenziranih znanstvenih i stručnih radova, pozvani predavač i moderator na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima te suradnik u više znanstveno-istraživačkih projekata (MZOS, HRZZ, Sveučilišna potpora).
Dugogodišnji je član Upravnog odbora Hrvatskog reumatološkog društva, član Hrvatske liječničke komore i zbora te Talijanske liječničke komore sa sjedištem u Padovi. Član je više povjerenstava i odbora državnih i ostalih institucija koje su u sustavu javnog zdravstva, bio je zamjenik ravnatelja i predsjednik Etičkog povjerenstva KB Dubrava.
Trenutno obnaša dužnosti predstojnika Klinike za unutarnje bolesti i pročelnika Zavoda za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju u KB Dubrava.
Područje užeg interesa: sistemske manifestacije reumatoidnog artritisa, sistemski vaskulitisi, sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, upalne miopatije te ostale sustavne autoimunosne i autoinflamatorne bolesti.