Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Lea Šalamon, dr. med. specijalist internist - reumatolog email: lsalamon@kbd.hr

Rođena je 1982. godine u Zadru.  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2000. god., a diplomirala 2006. godine. Godine 2007. i 2008. bila je znanstveni novak na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Od 2008. god. zaposlena je u Kliničkoj bolnici Dubrava na Zavodu za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti. Od 2022. god. voditeljica je Dnevne bolnice s polikliničko-konzilijarnom djelatnošću.
Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2015. god., a užu specijalizaciju iz reumatologije 2019. godine. Obranila je doktorsku disertaciju iz područja reumatoidnog artitisa 2016. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2013. god. predavač je obveznog kolegija Temelji liječničnog umijeća na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni suradnik je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i mentor za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz reumatologije u KB Dubrava.
Od specifičnih postupka provodi ultrazvuk mišićno-koštanog sustava i kapilaroskopiju.
Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz područja reumatologije i kliničke imunologije.
Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog reumatološkog društva, Europske lige protiv reumatizma (EULAR), Europskog društva za imunodeficijencije  (ESID) i Europskog društva za lupus (SLEuro).
Područje užeg interesa: sistemska skleroza, vaskulitisi, sistemski eritemski lupus, intersticijske bolesti pluća u sklopu sistemskih bolesti vezivnog tkiva.