Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Ivana Piteša Košutić, dr. med. specijalist interne medicine

Rođena je 1975. god. u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Pripravnički staž odradila u Domu zdravlja Kaštela. Od 2002. do 2003. god. bila je liječnica opće medicine u Turističkoj ambulanti u Janjini na Pelješcu, Hitnoj medicinskoj pomoći u Dubrovniku, pedijatrijskoj ambulanti u Sinju te je u svojstvu liječnice radila za AKD Mungos koji se bave poslovima razminiravanja. Od 2003. do 2009. god. zaposlena je u Ustanovi za Hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu.

U lipnju 2009. god. započela je specijalističko usavršavanje iz interne medicine za Dom zdravlja Zagreb – Centar. Specijalističko usavršavanje provela je u KBC Sestre milosrdnice. U svibnju 2015. god. položila je specijalistički ispit iz interne medicine. Od svibnja 2015. do kolovoza 2019. god. radila je kao specijalistica interne medicine u Domu zdravlja Zagreb – Centar, a u razdoblju od 2017. do 2019. god. povremeno je radila kao internistica i u PB Sveti Ivan. Od kolovoza 2019. do 28. veljače 2023. god. bila je zaposlena kao odjelna liječnica u Klinici za unutarnje bolesti Zavoda za intenzivnu medicinu KBC Sestre milosrdnice. Narednih 6 mjeseci radila je kao internistica u specijalnoj bolnici Agram. Od rujna 2023. god. djelatnica je Zavoda za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju KB Dubrava.

Aktivno sudjeluje na simpozijima i kongresima iz područja interne medicine. U akademskoj godini 2022./2023. vanjska je suradnica u izvođenju predavanja i vježbi studentima Medicinskog fakulteta u Zagrebu na predmetu Temelji liječničkog umijeća.

Područje užeg interesa:  sistemski vaskulitisi, upalne miopatije,  autoinflamatorne bolesti, plućne i kardiološke manifestacije sistemskih autoimunosnih bolesti, postCOVID sindrom.