Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Majda Golob, dr. med. specijalist reumatolog email: mgolob@kbd.hr

Rođena je 1989. godine u Slavonskom Brodu.
Nakon završene klasične gimnazije, 2008. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2014. godine.
Pripravnički staž završila je 2015. godine i iste godine započinje specijalističko usavršavanje iz reumatologije u KB Dubrava. Specijalistički ispit položila je s odličnim uspjehom u ožujku 2022. godine.
Autorica i koautorica je više radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima. Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim kongresima iz područja reumatologije i kliničke imunologije.
Aktivna je u trajnoj edukaciji i prenošenju znanja i vještina liječnicima na specijalističkom usavršavanju iz reumatologije, alergologije i kliničke imunologije kao i svim ostalim granama interne medicine.
Od dijagnostičkih postupaka obavlja kapilaroskopiju i ultrazvučnu dijagnostiku iz područja reumatologije.
Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog reumatološkog društva i Europskog društva za lupus (SLEuro).
Područje užeg interesa: reumatoidni artritis, upalne miopatije, sistemske bolesti vezivnog tkiva, autoinflamatorne bolesti.