Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Nikolina Ljubičić, dr. med. specijalist fizijatar - reumatolog email: nljubicic@kbd.hr

Rođena 1971. godine u Drnišu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Dvogodišnji pripravnički staž obavljala u DZ Križevci i KBC Zagreb.
Zaposlenica  u ordinaciji obiteljske medicine DZ Vrbovec od 1998. do 2001. godine.
Djelatnica  OB Vukovar od 2001. do 2021. godine.
Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila 2005. god., a subspecijalistički ispit  iz reumatologije 2009. godine. Voditeljica Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju u OB Vukovar od 2013. do 2021. godine. Od listopada 2021. do rujna 2022. god. zaposlenica i  voditeljica Odjela za reumatologiju i neurologiju Poliklinike “Drago Čop” u Zagrebu.
Od rujna 2022. godine djelatnica Zavoda za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju KB Dubrava.
Autorica i koautorica stručnih i znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim stručnim časopisima. Aktivna sudionica na domaćim i međunarodnim kongresima iz područja reumatologije.
Članica je Upravnog odbora Hrvatskog reumatološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu  te Hrvatskog društva za vestibularnu rehabilitaciju.
Područje užeg interesa: reumatoidni artritis, spondiloartritisi i ostale upalne reumatske bolesti.