Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles, dr. med. specijalist internist - reumatolog, alergolog i klinički imunolog email: jmorovic@kbd.hr

Rođena u Zagrebu gdje je završila Matematičku gimnaziju i Medicinski fakultet.
Radila je kao liječnica obiteljske medicine u DZ Trnje i DZ Peščenica. Završila je specijalizaciju iz interne medicine u sadašnjoj KB Merkur te uže specijalizacije iz alergologije, kliničke imunologije i reumatologije. Od 1. 1. 1997. do 30. 9. 2021. godine obnašala je dužnost pročelnice Zavoda za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od listopada 2012. do rujna 2017. godine dužnost predstojnice Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u KB Dubrava.
Od 2017. god.  redovita je profesorica interne medicine u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Bila je voditeljica dva znanstvena projekta odobrena od MZOS-a i 3 projekta Sveučilišne potpore i suradnica na više  međunarodnih znanstvenih projekata.
Objavila  je više od 30 nastavnih tekstova – poglavlja u udžbenicima interne medicine za nastavu na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu, poglavlje u udžbeniku iz patofiziologije i samostalno uredila udžbenik Interna medicina – odabrana poglavlja za Zdravstveno veleučilište. Objavila je više od 200 radova od kojih je 68  u publikacijama koje su  indeksirane u Current Contentsu ili Science Citation Indexu.
Članica  je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog reumatološkog društva, Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju te koordinatorica Globalnog saveza za mišićno-koštano zdravlje.