Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
doc. dr. sc. Ivica Horvatić, dr. med. specijalist internist - nefrolog email: procelnik.nefro@kbd.hr

Rođen 1973. godine u Varaždinu gdje je završio gimnaziju 1992. godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1998. godine s odličnim uspjehom (prosjek ocjena 4,8). Poslijediplomski studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2009. godine obranom magistarskog rada pod naslovom ”Endotelin-1 i nitrični oksid u patogenezi glomerulonefritisa”. Nakon toga je 2011. god. obranio disertaciju na temu ”Prognostički čimbenici membranskog glomerulonefritisa” te stekao naslov doktora znanosti. Od 1998. do 2002. godine radio je u Domu zdravlja Varaždin i Domu zdravlja Ivanec na poslovima liječnika opće medicine i hitne medicinske pomoći. Od 2002. godine zaposlen je u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, gdje je 2006. godine položio specijalistički ispit iz interne medicine, a 2010. godine subspecijalistički ispit iz nefrologije. U svom radu bavi se najviše parenhimskim bubrežnim bolestima (glomerularne, tubulointersticijske i mikrovaskularne bolesti), bubrežnim bolestima u sklopu sustavnih autoimunih bolesti, zatim obradom i liječenjem rezistentne arterijske hipertenzije te urinarnih infekcija. Uključen je u nastavu na Farmaceutsko-biokemijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Osnove anatomije te Fiziologija od 2005. godine, a 2017. godine stekao je zvanje naslovnog docenta. Uključen je u nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2015. godine na kolegiju Interna medicina. Godine 2019. stekao je zvanje naslovnog docenta. Nastavnik je i na Stručnom poslijediplomskom studiju iz nefrologije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao istraživač na više znanstvenih projekata, a autor je 30 originalnih znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC (Web of Science Core Collection), Scopus i Medline te više od 70 kongresnih priopćenja i sažetaka. Također je autor više poglavlja u 5 udžbenika Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2022. stekao je znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Član je upravnog odbora HDNDT-a te uredničkog odbora međunarodnog časopisa International Urology and Nephrology.  Od listopada 2022. god. pročelnik je Zavoda za nefrologiju i dijalizu KB Dubrava.