Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Zavod za nefrologiju i dijalizu sastoji se tri odjela:

  • Odjel nefrologije
  • Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom
  • Odjel dijalize

Odjel nefrologije ima 22 bolesnička kreveta, a na Odjelu se liječe nefrološki bolesnici i dio internističkih bolesnika (drugih užih specijalnosti). Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom uključuje nefrološku ambulantu, ambulantu za ultrazvučnu dijagnostiku, ambulantu za kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka i centralnog aortalnog tlaka te Dnevnu bolnicu. Odjel dijalize provodi akutne i kronične, kontinuirane i intermitentne postupke nadomještanja bubrežne funkcije, uključujući hemodijalizu, hemofiltraciju, hemodijafiltraciju, peritonejsku dijalizu te terapijsku izmjenu plazme.

Bolesti koje se liječe u Zavodu su: primarne i sekundarne bolesti glomerula, bubrežne i druge vrste arterijske hipertenzije, renovaskularne bolesti (renovaskularna hipertenzija i ishemična nefropatija), poremećaji elektrolita i acidobaznog statusa, akutno bubrežno oštećenje i kronična bubrežna bolest, komplikacije kronične intermitentne hemodijalize, nefrolitijaza te infekcije mokraćnog sustava.

Posebne uže nefrološke dijagnostičke metode se koriste u Zavodu su: perkutana biopsija bubrega (metoda je uvedena u rutinsku primjenu u KB Dubrava 1997. godine), obrada bolesnika s renovaskularnom bolešću koja uključuje multidisciplinarni pristup i suradnju s drugim strukama – radiolozima, urolozima, liječnicima nuklearne medicine (perkutana angioplastika renalnih arterija, postavljanje stentova, renalna denervacija, kirurško liječenje renovaskularne hipertenzije) te mjerenje centralnog aortalnoga tlaka i brzine pulsnog vala. U Zavodu se provodi suvremeno imunosupresivno liječenje glomerulonefritisa te liječenje komplikacija bolesti.

U Zavodu se izvodi i nastava za studente Medicinskog fakulteta i edukacija specijalizanata nefrologije te ostalih užih specijalizacija iz interne medicine.