Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Đivo Ljubičić, dr. med. specijalist internist - pulmolog email: procelnik.pulmo@kbd.hr

Đivo Ljubičić, dr. med., specijalist interne medicine i subspecijalist pulmologije, rođen je u Dubrovniku 1982. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 2001. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade 2006. godine. Diplomirao je 2007. godine, a od 2009. do 2013. godine radio je kao specijalizant interne medicine u Kliničkoj bolnici Dubrava.  Titulu užeg specijalista iz pulmologije stekao je 2017. godine nakon usavršavanja pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevena Tudorića. Nakon uspješno položenog HERMES ispita 2017. godine, stekao je Europsku pulmološku diplomu. Sudjelovao je na brojnim radionicama i edukacijama vezanim za internu medicinu, pulmologiju, obiteljsku medicinu, javno zdravstvo i medicinsku edukaciju. Dr. sc. Đivo Ljubičić, dr. med. postao je doktor znanosti iz područja Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina 30. 10. 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, s disertacijom pod naslovom „Povezanost kronične opstruktivne plućne bolesti s povišenim kardiovaskularnim rizikom“. U suradničko zvanje poslijedoktoranda na Katedri za internu medicinu izabran je  28. 5. 2019. god., a 6. 7. 2022. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Dr. sc. Đivo Ljubičić vrši funkciju pročelnika  Zavoda za pulmologiju KB Dubrava od 2021. godine. Uz kliničke aspekte struke u svim pulmološkim poljima, uključen je u edukaciju mlađih kolega na Klinici, znanstvenu produkciju i međuinstitucionalnu suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.